20 April 2016

Jeff Sutherland

Jeff Sutherland is samen met Ken Schwaber de bedenker van Scrum en mede-auteur van het Agile Manifesto. Sutherland was lang gevechtspiloot en deed onderzoek naar kanker aan de University of Colorado School of Medicine, waarna hij betrokken raakte bij IT-systeemontwikkeling. Als VP of CTO leidde hij elf bedrijven, waarvan zeven helemaal met scrum. Hij behaalde hierbij hyper-productieve resultaten.