20 April 2016

Elsa Barelds

Elsa Barelds is IT Service manager bij Coöperatie DELA in het team dat regie voert over infrastructuur en werkplekken (12 personen). Sinds de omslag naar Agile werken begin 2015 vervult Elsa hier ook de rol van scrummaster. De uitdaging bestond vooral in het aanhaken van de belangrijkste leverancier, het creëren van een team spirit, en het zichtbaar maken en stroomlijnen van alle verschillende taken en verantwoordelijkheden binnen het team. Na een zoektocht van ruim een jaar via verschillende agile borden en methoden zijn er flinke sprongen voorwaarts gemaakt in de agile regievoering!